Verden ifølge Johannes V. JensenValdemar Andersens søn, Ib Andersen, var vokset op med at tegne dyr. Han kunne efter sigende fylde skoletavlen med dyr på rekordtid - plettede og stribede - og var sine kammeraters kammerat, når læreren satte sig blandt eleverne, og timen blev brugt på at følge den unge tegner fylde tavlen ud med dyr.

Dyr var omdrejningspunktet for den tegnende far og søn. Zoologisk Have befandt sig lige uden for deres hjem, og dyr fra hele verden var den levende motivsamling, som Valdemar trak på især til sine monumentaldekorationer.

Dertil var der en forfatter i nærheden, som kunne forklare livets opståen ud fra Zoologisk Have. Johannes V. Jensen naturligvis. 
Engang blev denne verden forklaret som gudsgiven, herunder menneskets evne til at se på sin omverden. Siden lød forklaringen på mennesket selv, og Johannes V. Jensen tog hengivent Darwin på sig.

Fordelen ved Darwin set fra forfatterperspektiv var den rolle, som Johannes V. kunne tage på sig. Selv blandt mennesker, var nogle nået længere i udvikling end andre, en forfatter eksempelvis, som dermed burde og kunne udbrede altings virkelige sammenhæng.For Darwin havde ikke altid været Darwin, som Johannes V. Jensen understregede. Også han var som ung gået forbi uden at lægge mærke til de forskelle, som evolutionen havde skabt. Først da den indre sammenhæng var gået op for ham, kunne han se, hvad der hele tiden havde ligget foran ham. 
Det gjaldt derfor om at udvikle blikket. Om at bevise sin position som det hidtil højeste punkt i udviklingen og hertil som redskab bruge blikket til at gennemskue, hvad de lavere udviklingstrin endnu ikke formår at se.


En senere tid - og det var allerede i Johannes V. Jensens egen levetid - erklærede troen på blikkets evne til gennemskuelse for en primitivisme, der simplificerer frem for at kvalificere. 

Faren ligger da heller ikke langt væk for den forfatter, som giver tingene navn, at fremstå som den ny tids Adam.


Tak til Ivar Gjørup for engagerende diskussioner om sprogets skønhed hos Johannes V. og ikke mindst uforlignelig tegnekunst - som kunne være tegnet over Darwin - undskyld Darvin - på dansk grund.


Popular posts