Allegoriens tid


Situationen er nu så voldsom i Syrien, at Ali Farzat i disse timer rundsender ord. Der er ikke tid til de fortolkningsprocesser, der omsætter indsigt, informationer og deres kilder, rygter og engagement til tegning.

For de tegnere, som engagerer sig, men ikke er direkte draget med ind, er det tid for den allegoriske tegning.

Røde Kors' tale om en krigssituation betyder regler - krig har regelsæt, eksempelvis hvilke våben - herunder kemiske - som ikke må anvendes. Billedsproget har tilsvarende en række grundelementer over krigen som begreb såvel som konkret konflikt. Iranske Kianoush Ramezani, der lever i eksil i Paris, inddrager nogle af de mest basale af begge: Blod og våben på den ene side, mens han lader mennesket være det, som konkretiserer tegningen til netop denne situation.

Vi genkender al-Assad selv. Ganske vist kun det spinkle menneskes næse og overskæg, og begge dele har sin kulturhistorie i karikaturen. Men her er han knapt al-Assad længere. Kianoush omgår derfor enhver ansats til karikatur, han vil debattere og ikke ironisere, den fundamentale forskel Virginia Woolf understregede. Assad fastholdes som den rygende pistol, han er den agerende, som aktivt har forårsaget og nu fortsætter krigen.

Krig betyder, at begge parter skal definere sig som deltagere, den anden part er ikke længere kun offer eller rebel. I praksis dog, er det et helt folk, som bløder. Summen af Assads handlinger, netop nu hvor de er flere, end vi kan nå at få at vide.

Omfanget af volden skaber den hvirvelstrøm, der vil trække al-Assad ned. Men samtidig er intet så farligt, som en modstander, der er trængt. En dobbelthed som Kianoush yderligere får lagt med ind i samme tegning. Dagen før sin lemlæstelse havde Ali Farzat tegnet, hvordan hjertet vejer tungere end missilet. Ved at bruge basale elementer, der gribes af alle beskuere, er allegorisk tegning er en farlig sag. 


Kianoush Ramezani: Assad's nonstop killing machine, 11.07.2012.

En stor tak til Kianoush Ramezani for hans stemme mod diktatur og vold og for tilladelse til at bringe tegningen.


Popular posts