Bladtegning som aktiv handling


Plantu (Jean Plantureux) er grundlægger af Cartooning for Peace under FN, og en tegner, som har formået at fastholde sin centrale betydning for sin avis: Plantu lever enhver tegners våde drøm med daglig plads på forsiden af Le Monde.
Som han har sagt, hver gang, der begås en ugerning, er det en opgave for bladtegneren. I dette interview kommer han omkring sin ungdoms store opdagelse, hvordan den nærmest simple tegning med inddragelse af nationale flag og en leg en enkelt af deres grundfarver, kan bruges som fredens sprog.

"Bruge" i den gode betydning af ordet, som han understreger og bemærk, hvordan hans tale er funderet på verber - at forstyrre, at rode op i, sætte debat i omløb - aktive handlinger frem for substantivets faste hvilen i sig selv.

Selv når han taler om, hvad der må være en livsdrøm, at skabe en institution for nutidens bladtegning fra alle hjørner af verden, er det i den aktive handlings betydning, at tegninger sikres deres bevarelse til at skabe hukommelse, en bevidsthed om vores tid nu og her: Et institut for samtidshukommelsen.

Sikringen gælder også tegnerne selv, og opmærksomheden netop nu er rettet mod Mellemøsten, især Ali Farzat, som Plantu talte i telefon med få dage før overfaldet på Farzat. Farzat tegnede - og tegner igen - op mod styret i Syrien og Plantu spurgte derfor, hvor han befandt sig. Ali Farzat var på dette tidspunkt i Damaskus, hvad der var det eneste svar, Plantu ikke havde ventet. Han refererer samtalen i lige dele respekt og chok over kollegaens vanvittige mod: Er du da fuldstændig sindssyg, mand?!Popular posts