Et hus for tegningen bygget af kvinder

A HOUSE DEDICATED THE ART OF DRAWING BUILT BY WOMEN


ENGLISH TRANSLATION IN ITALICS BELOWDer gives lejligheder, hvor tegner og motiv bliver ét, så på kvindernes kampdag er det tid at finde en sej tegners skitser af en gruppe seje unge kvinder frem fra harddisken.

Gitte Skov tegnede disse i sommeren 2006, hvor en gruppe unge kvinder var under uddannelse som murere, tømrere og og... på et byggeprojekt kun for kvinder, og de var så stolte. Der skulle mod til at krydse dem, når de sad i flok og røg på byens nærmeste trappesten.

Byen var Laholm og opgaven Teckningsmuseet, der skulle rykke ind i en gammel brandstation, hvoraf en murvæg fik lov at stå i sin rå værdighed, mens resten fik form af Louisianas Giacometti-sal med udsigt over Lagan, fordi den norske arkitekt var uddannet i Danmark. Lars-Göran Persson og Monica Hallberg knoklede for at gøre indholdet til virkelighed, men når vi stod under stilladserne mellem cementspande, målestokke og save, skruede de unge damer op for radioen, så vores stemmer druknede. Det var deres hus.

Those are special moments when the cartoonist and her subject work in unison, and The International Women's Day is the perfect occasion to present the sketches of a cool cartoonist on a group of cool young women.

Gitte Skov drew these in the summer of 2006, when a group of young women were training as masons, carpenters and and and... at a construction project for women only and they oozed self-esteem. It took courage to cross them while grouped together smoking on a nearby doorstep.

The town was Laholm and the task Teckningsmuseet (The Museum of Drawings), which was to move into an old fire station, of which one of the walls was left in the raw, while the house as a whole overlooking the Lagan was echoing the old Giacometti room at Louisiana in that its Norwegian architect was trained in Denmark. Lars-Göran Persson and Monica Hallberg worked hard to make the contents of the museum a reality, but while we were standing beneath the scaffoldings between buckets of cement, yardsticks and saws, the young ladies wound turn up the sound of the radio so that our voices were drowned. It was their house.

Projektet var formuleret, så de slap for at spilde tid med maskuline fordomme og i stedet kunne koncentrere sig om deres kompetencer. Så tegneren træder ind med den fede kullinje til at fortælle om viljestyrke, der sætter lastbilen skakmat. Den er faktisk et stykke ynkelig fortid.

The project was launched to create a territory for the women to concentrate on developing their personal skills not having to waste their time brushing off prejudices from male colleagues. The difference of which is captured by the cartoonist in bold coal: This is the sort of willpower that is checkmating the pin up on the truck. And the latter is in fact nothing but a leftover from a pathetic past.
Gitte Skov legede med et vue til underetagen, hvor det overdækkede stengulv bliver hendes egen papirflade. Ledningerne får rå stregforløb, der alle fører til powertools og en torsos slæbende tyngde. Jeg har en svaghed for forlængerledningen, der forbindes undervej til cementblanderen. Stigen får nærmest metakarakter ved at forbinde os til papirfladen.

Gitte Skov has played with a view to the basement, where the covered stone floor is transformed into the surface of her paper. The wires are raw lines of the coal all leading to power tools and a torso carrying a heavy burden. I have a particular weakness for the extension cord, connected midway on its path to the cement mixer. The ladder constitutes a meta-layer by connecting us to the picture plane down below.
Billedgørelsen af stolthed. Alt på tegningen er deres værk.

The very image of pride. Everything on the drawing is the result of their doing.


På tegningen allerøverst løber ledningen fra Gitte Skovs signatur som stikkontakten til at sætte tegningen i værk / On the first drawing above the cord runs from the signature of Gitte Skov as the very power socket setting off the drawing:

The cartoons shown are courtesy of Gitte Skov and must not be reproduced without her permission.


Popular posts