Gør det, som kun du kan

DO WHAT ONLY YOU CAN DO


ENGLISH TRANSLATION IN ITALICS BELOW


Niels fangede guldkornet, da Patti Smith fortalte denne sensommer. Vi har været omkring Neil Gaimans Commencement Speech i foråret, at uanset, hvad livet bringer, så brug det til at skabe stor kunst. Når katten springer i luften, og ægtefællen stikker af med en politiker, så omsæt det til noget stort. Patti Smith taler mindre konkret i nedenstående lydoptagelse, men fordringen er den samme:

Skab stor kunst. Gør aldrig mindre end dit bedste. Gør det, som kun du kan, og som du selv ønsker at høre. Tænk ikke på belønning. Dit gode arbejde er den største belønning og giver dig noget at være stolt eller bygge på i fremtiden. Tænk på de unge kvinder i fængsel i Rusland netop nu, forestil dig deres mod. Du vil næppe opleve deres situation, men vær villig til at gøre et offer, vov at være vovemodig, selvom du ignoreres i begyndelsen. Vær villig til aldrig at gøre mindre end dit bedste.

Niels caught the moment when Patti Smith was speaking this late summer. We have heard Neil Gaiman's Commencement Speech this spring that whatever life brings you; use it to create great art. When your cat explodes and your wife runs off with a politician, make great art of it. Patti Smith is less specific in the sound recording below, but her demand is of the same format:

Create great art. Never do less than your best. Do what only you can do and what you yourself wish to hear. Do not think of reward. Your good work is the biggest reward and gives you something to be proud of or build on in the future. Think of the young women in jail in Russia right now; imagine their courage. You will hardly experience their situation, but be willing to make a sacrifice, dare to be daring, even if you are ignored at the beginning. Never be willing to do less than your best.


Henning Mankell følger op på hendes ord, at han netop håbede, hun ville nævne modet. En kunstner må - uanset usikkerhed - besidde mod. Og han afrunder, at hun måske har ramt nogen, som sidder blandt tilhørerne og drømmer om at tage hul på noget.

Henning Mankell rounds off her words that he is glad she mentioned courage. An artist must - regardless of his or her uncertainty - possess courage. And he rounds it up that her words may have reached someone, who is sitting among the audience dreaming about beginning something.

The audio recording can be heard here


Patti Smith, August 2012 - Photo by Niels Larsen

Popular posts