Men bladtegneren er stadig under anklage


Efter næsten 10 år sammen brød min laptop endegyldigt ned. Dog ikke uden først at tillade fuldstændig kopiering af harddisken. En Mac svigter aldrig.

Så det er med en følelse af savn, taknemmelighed og legelyst ved et tastatur, der dufter forjættende giftigt af bromerede flammehæmmere, at jeg igen kan logge på. Og hvilke tegninger venter der ikke. 

En lydelig tegning, smertensudbruddet skal udsiges!
Den israelske tegner, Michel Kichka, har naglet den kristne kirkes manglende evne til nytænkning. Formelle tiltag som Det andet Vatikankoncil, der i år kan fejre 50-års jubilæum, og som skulle have flyttet kirkens forestillinger om omverdenen til en mere favnende tilgang. Alligevel viste der sig ikke den store handling bag ordene.

Men lad os være ærlige. Der ligger et vist problem i et trossamfund, hvis symbol selv i bogstaveligste forstand er - i den anden betydning af at nagle - naglet fast. Og helst skal forblive det, naglerne rummer pointen. Så, hvor der er mennesker, vinder magtkampene. 

Dog, i Indien har den offentlige debat vist sin betydning. En del af anklagen mod Aseem Trivedi er frafaldet - den del, vi vist ville kalde forstyrrelse af den offentlige orden. Bladtegneren i ham fastholdes til gengæld som anklaget. Der er stadig spørgsmålet om vanhelligelse af de indiske nationale symboler: Dette er den af hans tegninger, jeg er mest vild med. Jeg ved ikke, om teksten ved siden af oprindelig har hørt med til den. Den kan være føjet til, da den blev lagt ind på hans hjemmeside Cartoons Against Corruption. Men tegningen er så ren i sin form, at uanset om forlægget i de tre løver huskes, så fornemmes noget meget smukt at være korrumperet til noget grumt og grisk. 

En handlingstegning om korruptionens fare næsten uden pegende pile.

Popular posts