Posts

Showing posts from July, 2013

I udblikket til sommerhimlen

Image
I det hjørne af verden, hvor denne blog skrives, er vejret kendetegnet ved omskiftelighed. Sjældent vildt og voldsomt, men som oftest noget, der omfatter fugt, skyer og solstriber i samme greb. Hvis en af de tre skulle vinde mødet, får vinderen som oftest kun et øjeblik alene, så er alle tre igen på spil.Her i landet forener høj himmel sig oftest med husgavle. Overhovedet ses alting i forhold til noget andet og det bringer tanken hen på endnu en dobbelthed, eller én som vi har lært ikke findes: For i guldalderens kunst, har vi fået at vide, ser vi altid kun strålende solskin.

Men Eckersbergs elever var blandt de første, der skabte deres kunst udenfor i selve motivet, og det skete en generation før, man trådte udenfor i Frankrig. Lærermesteren Eckersberg indprentede dem at opdage, observere og omsætte til lærred bagefter. De brugte endnu undermaling, så deres motiver blev bygget op gennem farvelag, der dannede dybde til hinanden, men det understreger kun det egentlige i denne sammenh…

Efter - eller altid undervejs

Image
Den politiske tegning har haft sin tid, ifølge Deborah Solomon i NY Times, hvor hun anmeldte Victor S. Navaskys The Art of Controversy: Political Cartoons and their Enduring Power. Navasky har i sin kapacitet af chefredaktør for The Nation selv medvirket til at udvælge tegninger, der er blevet stående i hukommelsen som billeder på deres tid.

Navaskys udvalg af tegninger kommer hun ikke nærmere ind på, hvad der ellers er en af de vigtigste følgevirkninger af denne typer bøger, fordi diskussionen blotlægger, hvordan vi hver især ville vælge helt andre, og heri erkende, hvor mange og hvor meget tegninger har grebet ind i deres tid og betydet for indsigten bagefter.

At se kattedyret i øjnene

Image
Tegninger er forunderlige ved trods undtagelser ikke så sjældent at have stået sig bedre på tværs af tid end de tekster, de først blev tegnet til.

Johannes V. Jensen eksempelvis beskrev mødet med dyreverdenen som koldblodigt at se tigeren i øjnene, inden han affyrede sit dræbende skud i bevidstheden om selv at være det ypperste eksemplar på udviklingsstigen.

Mødet med dyret var med andre ord allerede afgjort, hvad der er en entydighed, tegnerne sjældent bruger. Tværtimod lagde Valdemar Andersen i sin billedgørelse af Robinson et ekstra lag ind i fortællingen om at se - og dømme - disse mærkelige fremmede. I billedform er Robinson den stærkrøde, han forbliver udenfor. Han stadig ser og dømmer, men vi, hans beskuere, ser, at det er fordi, han er den fremmede.

Hvad vi beskuere også er på øen, så vi får lov at kigge med over skuldrene på Robinson og Fredag.

Robinson blevet tegnet, mens Valdemars søn, Ib Andersen, sad ved siden af og tegnede sine egne krigere og skeletter på stranden. 90 å…

Mandela Day

FN har sammen med Cartooning for Peace lavet en hyldestvideo til Nelson Mandela på hans 95 års dag:

Let's Make Mandela Smile ! from United Nations on Vimeo.


Det enestående menneske og statsmand, der har forstået også bladtegningens natur.


Medvirkende tegnere:

Bado (Canada)
Matthew Diffee (USA)
Ismail Doǧan (Belgien)
Glez (Burkina Faso)
Michel Kichka (Israel)
No-río (Japan)
Rayma (Venezuela)
Trax (Frankrig)
Dette er ikke en tegning

Image
Dette er en tegning af en tegning, som ikke findes. Det er dertil en tegning over en tegning, der ikke vil kunne lade sig gøre.

I princippet vel at mærke - men det kommer vi tilbage til. Hvad vi har foran os er træer i grønt, himmel i blåt, aftegningen af et hus og allervigtigst: Et jakkesæt med anonymiseret indhold. Dette er en analyse af en dansk agurketidsdebattør 2013 med afsæt i Magritte. Enkle, stramt tegnede former, der netop som forventeligheden synes at lukke sig omkring sig selv, bliver brudt op indefra ved kulminationen i et stykke intethed i form af en gavl.


Da er det, at vi kommer tilbage til princippet. Politikeren på stilladset vil forblive tomme ord. Pegefingeren derimod er tegnet af en tegner, der ved, at det kan lade sig gøre, det utegnelige.

Der findes vist ikke den tegner, der ikke har hulket over omgivelsernes ofte velmente opfordringer til den næste tegning. Der skal være, og der skal også være, og også, og så... lutter løse elementer, der vil forblive lag på la…

Disneykysset

Image
DET ER GRUNDTVIGS SKYLD!

- runger den genkommende anklage her i huset. Hvor fritænkning omklamres og druknes, har hans selvtilfredshed uvægerligt været på spil. Træffende tegnet af Per Marquard Otzen, hvordan selv den utilpasse Kierkegaard er indfanget i den kvælende præstedyne, han så intenst søgte at gøre op med.

To århundredskifter senere er udsynet kun blevet mere tilsvinet nuttet på bekostning af byen og menneskene, de bofaste som de tilrejsende. Som kom de sidste til København for at tulle frem for at udforske de veje, som Kierkegaard sled i sit korte liv. Lad os give sommerordet til Per Arnoldi:

Ved PER ARNOLDI:


Man kunne fristes til at tro, at de 200 mill. svin der lever (og dør en pludselig død) i dette land, altså grisene, har fået stemmeret, bestemmer alt og er blevet rollemodeller.

Idag cyklede jeg med dødsforagt op af Klosterstræde og blev mødt af DET LILLE TOG!!!
Det er bunden.
Og senere her til aften forfulgte DET LILLE TOG mig ovre på kajen ved Amaliehaven.


Det ville være …

Og det her er?

Image
Francois Hollande, Frankrigs præsident, har haft det svært med geografien den seneste måned.

Først ville han kondolere japanerne for de ti japanske liv, der gik tabt ved gidseltagningen i Algeriet ved sin ankomst til Japan og fik udtrykt sin medfølelse for det kinesiske folk. Siden kom han til Tunesien og fremhævede, hvordan Frankrig nøje fulgte situationen i Tunesien, undskyld EGYPTEN:

Nadia Khiari har straks klædt fortalelsen af ved at forbinde den tilsyneladende troskyldighed, vi allesammen kender for godt, med statsmandens ansvar, han selv har påtaget sig, hvorfor fortalelsen bliver en mistanke om, at han agerer på en bund af uvidenhed. Eller arrogance?

Bemærk som altid den sorte overkant, og som altid er den en smule kraftigere i den ene side, der fortæller om en tegner, der stadig tegner i hånden og scanner bagefter:Med øje og hånd

Image
Der er tegning som basal erfaring, hvor det sete direkte omsættes af hånden.Med fysisk, direkte omsættelse fra øje til hånd, har Gosia Wlodarczak gjort tegning til performance, idet hun understreger, hvordan øjet knapt opfatter det ene motiv, før det går til det næste som her på La Trobe universitetsbiblioteket i Melbourne. Der er genkendelige elementer, også det kamera vi ser hendes værk gennem, men det bliver kun lige akkurat til et omrids, før hun uden at løfte pennen er videre i linjeforløbet.Og så er der bladtegning. Gosia Wlodarczak taler om at være til stede nu og her i tid og sted. I bladtegneren forenes den basale handling med analysen, hvor linjeforløbet igen skæres ind til benet.

Bladtegneren er analysator af en karat, at han har svaret på litteraters analyselag over et litterært værk - Kafka - i fortolkningen af en litterær forgænger - Cervantes:
Per Marquard Otzen går helt uden om Kafkas mulige selvbiografiske overvejelser og udladninger, som litterater holder så meget…
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...